homevertical  comitevertkbsvN    activiteitenvertkbsv  fotosvertkbsv  videosvertkbsv  statutvertkbsv  contactvertical

 

Historiek

Werd op 30 november 1923 gesticht te Brussel
een feitelijke vereniging zonder genoemd doel met naam
Groepering der Brusselse Scheidsrechters - Keuteren B.S.V.
Werd erkend als "Koninklijk" in 1953
Aangesloten bij de K.B.V.B. onder stamnummer 2111

 

                                                                                           Onze opdracht is

                                              › de vriendschapsbanden en collegialiteit onder de scheidsrechters verstevigen.
                                              › meehelpen aan de vervolmaking van het scheidsrechterswezen in het algemeen,
                                                 en van zijn leden in het bijzonder door het inrichten van zittingen, kursussen,
                                                 spreekbeurten en elk ander nuttig middel.

                                              › werken aan de verspreiding van het scheidsrechterswezen met de goedkeuring en onder
                                                 het toezicht van de K.B.V.B.
                                              › kandidaat-scheidsrechters aanwerven en ze voorstellen aan de bondsinstanties.

                                              › het organiseren van iedere sportieve of kulturele manifestatie, die kan nuttig zijn
                                                 voor zijn leden
                                              › Erebetuigingen volbrengen bij diverse gelegenheden.


ekickof remiseN
unionbelge

fifa uefa devenirN

Handtastelijkheden

In geval van agressie (handtastelijkheden) dient de scheidsrechter ten laatste de 1ste werkdag vóór 12u na het geval van agressie
een scheidsrechtersverslag op te maken en door te mailen naar een nieuw mailadres/meldpunt:

- Nationaal: agressionNAT@footbel.com
- Brabant: agressionBRAB@footbel.com

De persoon of personen die volgens het scheidsrechtersverslag de agressie pleegden, dienen vervolgens te worden opgeroepen
(met inachtname van de oproepingstermijn van 48u volgens art. 1908 van het bondsreglement)
voor de eerstvolgende zitting van het Sportcomité of Provinciaal Comité, nog diezelfde week.