homevertical  comitevertkbsvN    activiteitenvertkbsv  fotosvertkbsv  videosvertkbsv  statutvertkbsv  contactvertical

 

Historiek

Werd op 30 november 1923 gesticht te Brussel
een feitelijke vereniging zonder genoemd doel met naam
Groepering der Brusselse Scheidsrechters - Keuteren B.S.V.
Werd erkend als "Koninklijk" in 1953
Aangesloten bij de K.B.V.B. onder stamnummer 2111

 

                                                                                           Onze opdracht is

                                              › de vriendschapsbanden en collegialiteit onder de scheidsrechters verstevigen.
                                              › meehelpen aan de vervolmaking van het scheidsrechterswezen in het algemeen,
                                                 en van zijn leden in het bijzonder door het inrichten van zittingen, kursussen,
                                                 spreekbeurten en elk ander nuttig middel.

                                              › werken aan de verspreiding van het scheidsrechterswezen met de goedkeuring en onder
                                                 het toezicht van de K.B.V.B.
                                              › kandidaat-scheidsrechters aanwerven en ze voorstellen aan de bondsinstanties.

                                              › het organiseren van iedere sportieve of kulturele manifestatie, die kan nuttig zijn
                                                 voor zijn leden
                                              › Erebetuigingen volbrengen bij diverse gelegenheden.


ekickof remiseN
unionbelge

fifa uefa devenirN