Maandelijkse vergaderingen
 

Vrijdag 24 september 2021 om 20u

Algemene Vergadering

 
 

 

 
 

 1- Opening van de Gewone Algemene Vergadering
2. Uiteenzetting van de Voorzitter
3. Verslag van de Secretaris
4. Verslag ven de Schatbewaarder
5. Verslag van de Commissaris der Rekening
6. Verkiezing van het Comité

 
 

Het comité bestaat uit 8 (acht) leden.
Zijn uittredend en herkiesbaar :

Patrick Lefevre
Marc Struyf

Er zijn dus 6 plaatsen vacant.
De kandidaturen en/of interpellaties moeten
(overeenskomstig aan de statuten) tenminste vijf (5) werkdagen
voor de Algemene Vergadering per brief of e-mail naar
de secretaris gestuurd worden :
Dh. Johnny Huysser - Venizeloslaan 14 - 1070 Anderlecht
e-mail : johnny.huysser@rgab.be

 
 

7.Interpellaties
8.Diverse

 
     
Ons adres :

 

Jeugdsportcomplex van RSD Jette
J-J Crocqlaan te 1080 Jette
(rechtover de kinderengasthuis-Brugmann)

 

 
     
    retourréunion