Maandelijkse vergaderingen
 

Vrijdag 29 September 2017

 

Algemene vergadering

 

 
 

1. Opening van de Gewone Algemene Vergadering

2. Uiteenzetting van de Voorzitter

3. Verslag van de Secretaris

4. Verslag van de Commissaris der Feesten

5. Verslag ven de Schatbewaarder

6. Verslag van de Commissaris der Rekening

7. Verkiezing van het Comité : Het comité bestaat uit 8 (acht) leden
Is uittredend en niet herkiesbaar :
            Pascal Peyck
Zijn uittredend en herkiesbaar:
Patrick Lefevre
Marc Struyf

             
Er zijn dus 5 plaatsen vacant.
De kandidaturen en/of interpellaties moeten
(overeenskomstig aan de statuten) tenminste vijf (5) werkdagen voor de Algemene Vergadering per brief of e-mail naar
de secretaris gestuurd worden :

Dh. Marc Struyf
Stationstraat, 50 -1200 Brussel
e-mail : marc.struyf@rgab.be

8.Interpellaties

9.Diverse


 
Ons adres :

 

Jeugdsportcomplex van RSD Jette
J-J Crocqlaan te 1080 Jette
(rechtover de kinderengasthuis-Brugmann)

 

 
     
    retourréunion