Maandelijkse vergaderingen
 

Vrijdag 29 september 2023 om 20u

Algemene vergadering

 
 

1. Opening van de Gewone Algemene Vergadering

2. Uiteenzetting van de Voorzitter

3. Verslag van de Commissaris der Rekening

4. Verkiezing van het Comité
Het comité bestaat uit 8 (acht) leden
Er zijn dus 8 plaatsen vacant.
De kandidaturen en/of interpellaties moeten (overeenskomstig aan de statuten) tenminste vijf (5) werkdagen voor de Algemene Vergadering
per brief of e-mail naar de secretaris gestuurd worden:
Dh. Johnny Huysser Rue Croisissart 14 -7911 Oeudeghien
e-mail : johnny.huysser@rgab.be

5.Interpellaties

6.Diverse

 
     
     
     
Ons adres :

 

Jeugdsportcomplex van RSD Jette
J-J Crocqlaan te 1080 Jette
(rechtover de kinderengasthuis-Brugmann)

 

 
     
    retourréunion