Maandelijkse vergaderingen
 

Vrijdag 28 september 2018 om 21.00u

.Algemene Vergadering
Na de cursus voor de voormiddagscheidsrechters

 

 
 

1. Opening van de Gewone Algemene Vergadering

2. Uiteenzetting van de Voorzitter

3. Verslag van de Secretaris

4. Verslag van de Commissaris der Feesten

5. Verslag ven de Schatbewaarder

6. Verslag van de Commissaris der Rekening

7. Verkiezing van het Comité

Het comité bestaat uit 8 (acht) leden
Is uittredend en niet herkiesbaar : 
Jacques Desantoine
Zijn uittredend en herkiesbaar :
Johnny Huysser
Christophe Vandroogenbroeck
Er zijn dus 6 plaatsen vacant.
De kandidaturen en/of interpellaties moeten (overeenskomstig aan de
statuten) tenminste vijf (5) werkdagen voor de Algemene Vergadering per brief of e-mail naar de secretaris gestuurd worden :

Dh. Marc Struyf
Stationstraat van Woluwe, 50 -1200 Brussel
e-mail : marc.struyf@rgab.be

8.Interpellaties

9.Diverse

 
     
Ons adres :

 

Jeugdsportcomplex van RSD Jette
J-J Crocqlaan te 1080 Jette
(rechtover de kinderengasthuis-Brugmann)

 

 
     
    retourréunion